• İş İngilizcesi (Duyuru Tarihi: 9 Kasım, 2018 - 18:30)
  • ÖSD A1 A2 B1 B2 Sınavı (Duyuru Tarihi: 9 Kasım, 2018 - 18:27)
  • YDT Kökdil' de (Duyuru Tarihi: 9 Kasım, 2018 - 18:27)
  • Rusça Arapça yeni sınıf! (Duyuru Tarihi: 23 Kasım, 2017 - 12:46)
  • italyanca ispanyolca yeni sınıf (Duyuru Tarihi: 23 Kasım, 2017 - 12:57)

Fransızca

KPDS Fransızca Adana'da Kökdil'de...

Fransızca, dünyada 33 ülkede (Fransa, Belçika, İsviçre, Kanada (Québec) vb) resmi dil olarak kullanılmaktadır. 40’ı aşkın ülkede ise dolaşım dili olarak kullanılmakta ve dünya üzerinde yaklaşık 200 milyon tarafından konuşulmaktadır ve en çok konuşulan 11’inci dildir. Birleşmiş Milletlerin ve Ocak 2002’den beri Avrupa Birliği’nin resmi dili olmasının yanı sıra Avrupa Birliği’nin en çok konuşulan dillerinden biridir. İngilizceden sonra internetin ikinci dili Fransızcadır. Hukuk, uluslararası ilişkiler, dilbilim, tarih, moda, otomotiv gibi alanlarda son derece geçerli bir dildir. Özel Amaçlı Kurslar KPDS Kursları, Çeviri, ÜDS, YDS Hazırlık, Fransızca öğretim yapan ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarının programlarına paralel destek kursları, DELF ve DALF’e hazırlık kursları, Yazma ve Konuşma Atölyeleri. Kursu tamamlayan her öğrenci sertifika almaya hak kazanır.

Fransızca Kurs Programları

Her kurs programı ortalama olarak 4 ay sürmektedir, 4 ay içerisinde istenilen seviyeye gelemeyen öğrenciler için ek derslerle bu süre 5 aya çıkarılabilmektedir.


Elementary (Temel Fransızca)

Bu düzeyde katılımcılar kendilerini tanıtmayı, hobilerinden bahsetmeyi, rutin yaptıkları eylemleri, alışveriş yaparken kullanacakları temel kalıpları, tarih sormayı ve söylemeyi, geçmiş ve geleceklerinden bahsetmeyi, kişi ve nesneleri tanımlamayı, kişiler ve nesneler arasında kıyaslama yapmayı öğrenirler.

Pre-Intermediate (Orta seviye altı)

Öğrenciler bu seviyede öğrendikleri temel kalıpları daha aktif ve etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Bu düzeyde mektup yazmayı, dergi ve gazetede okudukları haberin ne anlama geldiğini ifade etmeyi ve bunu bir başkasına aktarmayı, gördükleri işaretlerin ne anlama geldiğini ifade etmeyi, kişiler ve nesneler hakkında detaylı bilgi sormayı ve bilgi vermeyi, sorumluluk ve zorunluluklardan bahasetmeyi öğrenirler.


Intermediate (Orta seviye)

Öğrenciler bu düzeyde kelime hazinelerini daha çok artırarak, zengin cümle yapıları kurabilirler. Ana dili İngilizce olan bir yabancıyla kişisel ve genel düzeyde fikirler geliştirerek konuşma yapabilirler. Pişmanlıklarından, hayallerinden, umutlarından ve beklentilerinden bahsedebilirler.


Upper-Intermediate (Orta üzeri seviye)

Bu düzeyde iyi bir gramer bilgisine sahip olan öğrenciler çok rahat olarak bilgi alışverişinde bulunup, tartışma yapabilirler. Birbirlerini çok net anlayıp, ifade hedeflerine rahatlıkla ulaşabilir ve yabancı dilde düşünebilme ciddi anlamda olgunlaşmış seviyede ve kritik eşiğin aşıldığı seviyededir.


Advanced (İleri seviye Fransızca)

Bu düzeyde öğrenciler konular hakkında daha ayrıntılı konuşabilirler. Okudukları yayınlarla ilgili yorumlar yapabilir ve tartışma ortamında fikirlerini açık ve seçik olarak gayet rahat biçimde ifade edebilirler. Yazışmalar, dilekçe teknikleri, şirket tanıtımı, telefon görüşmeleri ve resmi yazışma teknikleri öğrenebilirler.


Bonjour chers francophones,
Notre apprentissage à KÖKDİL vise à apprendre le français, langue officielle de l'OTAN et de l'UE, d'une méthode ludique et facile, à ceux qui désireraient passer les examens DELF (à tout niveau), à ceux qui voudraient profiter de la composition de famille, et également à ceux qui veulent apprendre le français dès le début.
A KÖKDİL nous utilisons le manuel "LATITUDES 1 et 2" dont les objectifs et les contenus sont définis en tenant compte des principes du Cadre européen commun de référence pour les langues: compétences générales et compétences communicatives langagières, travail sur tâches, évaluation sommative et formative, ouverture à la pluralité des langues et des cultures.
La démarche de Latitudes, résolument actionnelle, trouve sa légitimité dans le processus d'acquisition. Ainsi, chaque unité propose à l'apprenant d'acquérir des éléments de langue-culture qu'il pourra réinvestir dans des productions guidées ou libres et dans des tâches concrètes de la vie quotidienne.