• İş İngilizcesi (Duyuru Tarihi: 9 Kasım, 2018 - 18:30)
  • ÖSD A1 A2 B1 B2 Sınavı (Duyuru Tarihi: 9 Kasım, 2018 - 18:27)
  • YDT Kökdil' de (Duyuru Tarihi: 9 Kasım, 2018 - 18:27)
  • Rusça Arapça yeni sınıf! (Duyuru Tarihi: 23 Kasım, 2017 - 12:46)
  • italyanca ispanyolca yeni sınıf (Duyuru Tarihi: 23 Kasım, 2017 - 12:57)

İtalyanca

İtalyanca kurslarımızı tercih eden kursiyerlerimizi, tercihlerine göre iki gruba ayırabiliriz. Birinci grubu iş ya da eğitim amacıyla bu dili seçenler ve kendilerini bir bakıma İtalyanca öğrenmeye zorunlu hissedenler oluşturur. Bunların büyük bölümünü Çukurova Üniversitesi, Çağ Üniversitesi öğrencileri, İtalya ile ticaret ilişkileri olan işadamları oluşturmaktadır. İkinci grupta ise çeşitli nedenlerle İtalyanca öğrenmeye meraklı olanlar yer almaktadır. Latince kökenli bütün diller gibi İtalyancanın da son derece armonik, akıcı ve dolayısıyla kulağa hoş gelen bir dil olması da bu gruptakiler için yeterli bir nedendir.

İtalyanca Kurs Programları

Her kurs programı ortalama olarak 4 ay sürmektedir, 4 ay içerisinde istenilen seviyeye gelemeyen öğrenciler için ek derslerle bu süre 5 aya çıkarılabilmektedir.


Elementary (Temel İtalyanca)

Bu düzeyde katılımcılar kendilerini tanıtmayı, hobilerinden bahsetmeyi, rutin yaptıkları eylemleri, alışveriş yaparken kullanacakları temel kalıpları, tarih sormayı ve söylemeyi, geçmiş ve geleceklerinden bahsetmeyi, kişi ve nesneleri tanımlamayı, kişiler ve nesneler arasında kıyaslama yapmayı öğrenirler.

Pre-Intermediate (Orta seviye altı)

Öğrenciler bu seviyede öğrendikleri temel kalıpları daha aktif ve etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirler. Bu düzeyde mektup yazmayı, dergi ve gazetede okudukları haberin ne anlama geldiğini ifade etmeyi ve bunu bir başkasına aktarmayı, gördükleri işaretlerin ne anlama geldiğini ifade etmeyi, kişiler ve nesneler hakkında detaylı bilgi sormayı ve bilgi vermeyi, sorumluluk ve zorunluluklardan bahasetmeyi öğrenirler.


Intermediate (Orta seviye)

Öğrenciler bu düzeyde kelime hazinelerini daha çok artırarak, zengin cümle yapıları kurabilirler. Ana dili İngilizce olan bir yabancıyla kişisel ve genel düzeyde fikirler geliştirerek konuşma yapabilirler. Pişmanlıklarından, hayallerinden, umutlarından ve beklentilerinden bahsedebilirler.


Upper-Intermediate (Orta üzeri seviye)

Bu düzeyde iyi bir gramer bilgisine sahip olan öğrenciler çok rahat olarak bilgi alışverişinde bulunup, tartışma yapabilirler. Birbirlerini çok net anlayıp, ifade hedeflerine rahatlıkla ulaşabilir ve yabancı dilde düşünebilme ciddi anlamda olgunlaşmış seviyede ve kritik eşiğin aşıldığı seviyededir.


Advanced (İleri seviye İtalyanca)

Bu düzeyde öğrenciler konular hakkında daha ayrıntılı konuşabilirler. Okudukları yayınlarla ilgili yorumlar yapabilir ve tartışma ortamında fikirlerini açık ve seçik olarak gayet rahat biçimde ifade edebilirler. Yazışmalar, dilekçe teknikleri, şirket tanıtımı, telefon görüşmeleri ve resmi yazışma teknikleri öğrenebilirler.