Kökdil Hakkında

Sınavlar

YKS-Dil Sınavı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversite girişte YGS ve LYS yerine gelen en yeni sistemdir ve 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır:
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

YKS yerleştirme puanı, TYT ve YDT’de yapılan netlerden gelecek puana Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmesi ile elde edilir. OBP için diploma puanının 0,6 ile çarpılması gerekmektedir. Üniversitede okumaya hak kazanmak için bu puanın en az 200 olması koşulu getirilmiştir.


YKS-Dil Sınavı

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)

TYT 1. oturumdur ve 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanmak için bu oturumdan yeterli puan alınması gerekir. Yeni düzenlemelerle birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri AYT, 4 yıllık dil bölümleri ise YDT sınavı ile alım yapmaktadır.

TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.

TYT Soru Dağılımı:

  • Temel Türkçe (40 Soru)
  • Temel Matematik (40 Soru)
  • Sosyal Bilimler (20 Soru) Tarih (5), Coğrafya (5), Felsefe (5), Din Kültürü (5)
  • Fen Bilimleri (20 Soru) Fizik (7), Kimya (7) ve Biyoloji (6)

TYT Katsayı Dağılımı:

  • Temel Türkçe ve Temel Matematik %33
  • Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri %17 oranında etkilemektedir. TYT sınavı hakkında: 120 soru - 135 dakika - Geçerlilik Süresi 2 yıl

YDT Sınavı

YABANCI DİL TESTİ (YDT)

YDT adayların üniversitelerin dil üzerine eğitim veren bölümlerine yerleşebilmesi için gereken sınavdır. Dil puan türünün hesaplanmasında TYT'nin %40, YDT'nin ise %60 etkisi vardır. Adaylar YDT'ye ve TYT'ye girerek puan alır.

YDT sınavı sorularının hepsi sınava başvuru yaptığınız dilden gelir. Bu diller; İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve Rusça'dır. Sorular dil sınavlarının doğasına uygun olarak; kelime bilgisi, gramer bilgisi, okuduğunu anlama becerisine yönelik olarak sorulur. 

YDT sınavı hakkında:
80 soru - 120 dakika - Geçerlilik süresi 1 yıl
120 soru - 135 dakika - Geçerlilik Süresi 2 yıl


YDS Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)

YDT adayların üniversitelerin dil üzerine eğitim veren bölümlerine yerleşebilmesi için gereken sınavdır. Dil puan türünün hesaplanmasında TYT'nin %40, YDT'nin ise %60 etkisi vardır. Adaylar YDT'ye ve TYT'ye girerek puan alır.

YDT sınavı sorularının hepsi sınava başvuru yaptığınız dilden gelir. Bu diller; İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve Rusça'dır. Sorular dil sınavlarının doğasına uygun olarak; kelime bilgisi, gramer bilgisi, okuduğunu anlama becerisine yönelik olarak sorulur. 

YDT sınavı hakkında:
80 soru - 120 dakika - Geçerlilik süresi 1 yıl
120 soru - 135 dakika - Geçerlilik Süresi 2 yıl


YÖKDİL Sınavı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)

YDT adayların üniversitelerin dil üzerine eğitim veren bölümlerine yerleşebilmesi için gereken sınavdır. Dil puan türünün hesaplanmasında TYT'nin %40, YDT'nin ise %60 etkisi vardır. Adaylar YDT'ye ve TYT'ye girerek puan alır.

YDT sınavı sorularının hepsi sınava başvuru yaptığınız dilden gelir. 
Bu diller; İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve Rusça'dır. Sorular dil sınavlarının doğasına uygun olarak; kelime bilgisi, gramer bilgisi, okuduğunu anlama becerisine yönelik olarak sorulur. 

YDT sınavı hakkında:
80 soru - 120 dakika - Geçerlilik süresi 1 yıl
120 soru - 135 dakika - Geçerlilik Süresi 2 yıl