• İş İngilizcesi (Duyuru Tarihi: 9 Kasım, 2018 - 18:30)
  • ÖSD A1 A2 B1 B2 Sınavı (Duyuru Tarihi: 9 Kasım, 2018 - 18:27)
  • YDT Kökdil' de (Duyuru Tarihi: 9 Kasım, 2018 - 18:27)
  • Rusça Arapça yeni sınıf! (Duyuru Tarihi: 23 Kasım, 2017 - 12:46)
  • italyanca ispanyolca yeni sınıf (Duyuru Tarihi: 23 Kasım, 2017 - 12:57)

Sosyal Sigortalar/Hastalık sigortası

Tüm çalışanlar yasal olarak hastalık ya da kaza, işsizlik, düşkünlük, sakatlık ve yaşlanma gibi risklere karşı zorunlu sigortalıdır. Sosyal sigortalar beş temel direkten oluşur:

Hastalık sigortası
Hastalık sigortası hastalık, hamilelik ve doğum durumlarında gerekli masrafları karşılayarak yardım sağlar. Belli bir kazanç sınırına kadar (Şuan 450 € üzerinde), tüm çalışanlar yasal olarak sigortalıdır. Belli bir yüksek kazanç sınırından sonra yasal bir hastalık sigortasına üyelik zorunlu değildir. Buna alternatif olarak özel bir hastalık sigortasına üye olunabilir. Bu yardımlar, eğer sigortalının eşi ve çocuklarının kazançları yoksa ya da çok azsa, onlar için de geçerlidir. Sigortalılar hangi hastalık sigortasına üye olunacağını serbestçe seçerler. Hastalık sigortaları, primlerin miktarı ve yardımlarının temel kapsamı yasal olarak saptanmıştır. Memurlar ve yüksek kazancı olan bireyler ve serbest çalışanlar özel sağlık sigortası yapabilirler.

Konu: 
Aile Birleşim Sınavı